Ріст регулятор пояснює валютними надходженнями на користь уряду та своїми інтервенціями

your ad here

ваш коментар: